Coaching en Individuele Therapie

je kan de golven niet stoppen
maar je kan wel leren surfen …

We hebben allemaal te maken met de onontkoombare tegenslagen van het leven: teleurstellingen, onmacht, verdriet en pijn. We krijgen te maken met doelen die we maar niet kunnen realiseren en onvervulde verlangens.

Vanuit een brede achtergrond als psychotherapeut, bied ik jou een luisterend oor aan om samen een eerste belangrijke stap te nemen; je pijn en moeilijkheden verwoorden en leren voelen, zonder erdoor overspoeld te worden. Hierbij maak ik graag gebruik van een aantal inzichten en oefeningen vanuit het gedachtengoed van de Mindfulness. Via deze verkenning proberen we de vinger op de wonde te leggen en zullen we gaandeweg bewuster worden van de de samenhang van jouw persoonlijkheid, je aannames, gedragspatronen en eventueel beperkende overtuigingen. Oude patronen uit het verleden of oude kwetsuren kunnen geheeld worden als ze opnieuw beluisterd worden, maar nu vanuit een ruimer bewustzijn.

Verschillende theoretische modellen (Enneagram, Voice Dialogue, Stromingsmodel van de 5 elementen, de boomtest en de typologie van Jung) bieden hier nuttige kapstokken. Vanuit dynamische persoonlijkheidsmodellen gaan we kijken naar welke concrete handvatten je kunnen helpen om jezelf te ontplooien en opnieuw meer veerkracht te krijgen.

Psycho-energetische oefeningen kunnen het proces ondersteunen om weer in contact te komen met jouw innerlijke bron van wijsheid en creativiteit. Dat alles leidt tot een verruiming, zodat je pijn en hindernissen kunnen transformeren naar kracht. Het grote doel van de gesprekken is dat jouw energie weer vrij kan stromen zodat je innerlijke wijsheid je weer de weg kan wijzen.
Klachten of probleemsituaties waar je mee worstelt, vertellen ons waar er onevenwicht is in jouw systeem dat opnieuw in balans dient gebracht te worden. Daarbij denk ik aan futloosheid, minderwaardigheidsgevoelens, angsten, onzekerheid, verliessituaties, relatieproblemen, depressie of burn-out.

We leggen alleszins eerst contact om te bekijken of ik de aangewezen persoon ben om met jou op tocht te gaan.